Debora-tyttötyö

Debora on Helsingin NNKY:n tyttötyön kehittämishanke
(2015-2017), jonka kohderyhmänä ovat vuosaarelaiset
debora_png7-18-vuotiaat tytöt. Hanke tukee ja vahvistaa tyttöjen itsetuntoa, sosiaalisia taitoja sekä vahvistaa vertaissuhteita.

 

Tavoitteet

 • Tyttöjen itsetunnon ja turvataitojen vahvistaminen
 • Tyttöjen osallisuuden ja vastuunkantamisen vahvistaminen
 • Tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen ja vahvistaminen
 • Maahanmuuttajataustaisten tyttöjen tukeminen
 • Sukupolvien välisen yhteistoiminnan tukeminen
 •  Väkivallattomuuden edistäminen

 

Toimintamuodot

 • avoin olohuonetoiminta
 • pienryhmätoiminta
 • retket
 • leirit
 • teemapäivät
 • vapaaehtoistoiminta: aikuiset vapaaehtoiset ja vastuunuoret

Lisätiedot: Tanja Rajala projektipäällikkö, tanja.rajala(a)hnnky.fi, p. 040-551 9389.

Debora-hankkeen löydät myös Facebookista!

 

SOma SOppi
Hankkeen toimintapaikkana on Rastilassa sijaitseva tyttöjen tila SOma SOppi. Tila Perustuu NNKY:n Maailmanliiton luomaan ”Turvallisen tilan” toimintamalliin. Tila on osallistujille fyysisesti, psyykkisesti ja hengellisesti turvallinen. Tila sijaitsee osoitteessa Retkeilijänkatu 7, katutaso.

Lisätiedot: debora(a)hnnky.fi, p. 040-551 9384

 

Debora-hankkeen tukijat

Debora-hanketta tukevat STM Veikkauksen tuotoilla, Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta, Suomen NNKY-liitto, Viola Raninin säätiö, Sohlbergin säätiö, Stiftelsen 7:nde Mars Fonden ja Tunkelon säätiö. SOmaan SOppeen huonekaluja ja materiaaleja ovat lahjoittaneet yritykset ja yksityishenkilöt.

SOmaan SOppeen kalusteita ja tarvikkeita ovat lahjoittaneet